Project: Molens als fabrieken

De kinderen bezoeken een echte molen!

Tijdens dit bezoek zal de molenaar vertellen over hoe de industrie ooit begon en welke rol molens hierin speelden. Ook zal de molenaar vertellen over waar molens allemaal voor gebruikt konden worden en nu nog steeds al is het meestal niet meer beroepsmatig.

Dit bezoek is een soort reis in de tijd waar ook aandacht zal zijn hoe de molenaars de molens steeds efficiënter en gemak vriendelijker maakten.

Ook zal er vertelt worden over de rol van molens nu en waarom het zo belangrijk is deze molens in stand te houden. Wat dieper wordt ingegaan op welke rol de molen waar de kinderen te gast zijn nu speelt voor de omgeving van de molen.

Tot slot krijgen de kinderen ieder een “molen doe en puzzelboekje” mee.

Doelstelling: De kinderen op een leuke manier kennis laten maken met een stukje cultureel erfgoed, de geschiedenis, de reis in de tijd en het belang van molens nu .

Door de sfeer van in een echte molen op bezoek te zijn is dit voor de kinderen een bijzondere manier van kennismaken met molens.

Voor wie: Groep 6 t/m 8.

Duur: ongeveer 60 minuten.

Kosten: € 85,- per bezoek (inclusief voor ieder kind het “molen doe en puzzelboekje” en inclusief een donatie tot behoud van molens voor de molen waar we te gast zijn).

Groepsgrootte: maximaal 25 kinderen.

Locatie: Wilpermolen te Posterenk (voor scholen die langer dan een half uur moeten reizen kan er gezocht worden naar een molen waar dit project veilig mogelijk is dichter in de buurt van de school). 

Opmerking: Bij “Molens als fabrieken” zit een docentenbrief met tips ter voorbereiding en instructies omtrent begeleiding van de groep en de veiligheid tijdens het molenbezoek.